0176 617 80 995

Telefon

Mo. - Fri 9:00 - 16:00

Öffnungszeiten

ZOZNAM SLOVENSKY A ČESKY HOVORIACICH PRÁVNIKOV, LEKÁROV, PORADCOV A INÝCH

Slovensky hovoriaci právnici v Nemecku

Tomáš Klimeš

Slovensky a česky hovoriaci právnik. Stavebné a pracovné právo.

Hansastr. 63

44137 Dortmund

Tel: +49 (0) 179 – 12 87 053

www.pravnik-nemecko.sk

Goorman | Varga

Obchodné a pracovné právo, medzinárodné právo.

Seilfahrt 101

44809 Bochum

Tel: 0234-5882355

www.goormann-varga.de